info@stavbarina.sk

 0908 082 772

stavbarina

Ponúkame geodetické práce:

  • Zameranie novostavby domu (Pre zápis domu do katastra nehnuteľností, pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.)
  • Zameranie rozostavanej stavby domu (Zápis do katastra nehnuteľností pred poskytnutím úveru z banky.)
  • Zameranie inžinierskej siete (Pri dokumentácii skutočného stavu stavby.)
  • Vytýčenie hraníc pozemkov (Ak pozemok ešte nie je zameraný alebo inak vymeraný.)
  • Vytýčenie stavby (Vyznačenie presných bodov domu pred začatím výstavby.)
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com